Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruik van de websites, applicaties en diensten van Smaakvolnh.nl voor consumenten.

Smaakvolnh.nl is onderdeel van Horeca Citymarketing en in het handelsregister geregistreerd
onder nummer 37143362, bij de Kamer van Koophandel Alkmaar. BTW nr. NL 1881.07.836.B02

Laatst gewijzigd: 18 09 2015
Eventuele correspondentie kunt u richten aan:
Smaakvolnh.nl
Van de Veldelaan 91
1816 PB Alkmaar

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Behandeling persoonsgegevens
Jouw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. Smaakvolnh.nl verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Op onze site is je privacy onze prioriteit. We zijn verantwoordelijk voor het beschermen van jouw privacy te allen tijde, in alle situaties, zo veel mogelijk en zo ver als redelijkerwijs van ons kan worden verwacht.

Relatie tot horecaondernemers en overige derden
Als je bij Smaakvolnh.nl bestelt geven we jouw bestelling door aan het restaurant van je keuze. Mocht het zo zijn dat ons duidelijk wordt dat er om één of andere reden niet kan worden gegeten zullen wij je hier direct van op de hoogte stellen. Smaakvolnh.nl is enkel intermediair in deze handeling. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van de horecaondernemer in kwestie gesloten. Smaakvol Noord-Holland is geen partij in deze overeenkomst omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele prestaties van een horecaondernemer.
De verantwoordelijkheid van Smaakvolnh.nl beperkt zich dan ook tot het overdragen van de bestelling aan de horecaondernemer.

Online betalingen
Betalingen die rechtstreeks op de website worden voldaan, worden via Smaakvolnh.nl aan de aangesloten horecaondernemer overgemaakt. Een betaling kan enkel worden teruggestort indien de horecaondernemer niet (volledig) tot levering is overgegaan. Een terugboeking van jouw betaling kan maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.
Indien er een geschil ontstaat over een online betaling kan hiertoe een klacht worden ingediend bij Smaakvolnh.nl.
Stuur je mail naar klacht@smaakvolnh.nl.

Klachtenafhandeling
Smaakvolnh.nl is niet verantwoordelijk voor (wan)prestaties van horecaondernemers. Er wordt echter wel bemiddeld in geschillen tussen horecaondernemers en de klant om zodoende tot een oplossing van een voorkomend probleem te kunnen komen. Je kan je klacht melden op klacht@smaakvolnh.nl. Elke klacht wordt door ons behandeld.

Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Op het moment dat je jouw bestelling plaatst wordt middels een aanvinkvakje gevraagd of je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Afmelden doe je via de nieuwsbrief. Smaakvolnh.nl verstuurt nooit zogenaamde ‘spam’ (ongevraagde e-mail)
en zal ook in de toekomst nooit spam versturen. Wil je meer weten over de behandeling van uw gegevens door Smaakvolnh.nl dan kan je terecht op ons algemeen e-mailadres info@smaakvolnh.nl.

Technisch bewaren van persoonsgegevens
De informatie die je bij een bestelling aan ons verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door
128 bits encryptie en een reeks firewalls.

Cookies
Smaakvolnh.nl gebruikt een techniek genaamd ‘Cookies’ om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken.
Het Cookie dat Smaakvolnh.nl gebruikt is een nummer waardoor we je bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Jouw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, je kunt ook je gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt er voor dat je snel jouw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te ‘onthouden’ welke producten je in jouw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van Smaakvolnh.nl. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.

Correctheid van prijzen
Hoewel Smaakvolnh.nl er altijd voor probeert te zorgen dat je de meest recente prijzen op je scherm krijgt kan het door allerlei, meest externe, invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. Smaakvolnh.nl noch het restaurant waar jij bestelt is verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil. Mocht je een prijsverschil tegenkomen zouden wij het op prijs stellen dat je dit verschil zo snel mogelijk meldt op info@smaakvolnh.nl.
Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een correctie ervan.

Intellectueel eigendomsrecht
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Smaakvolnh.nl enig onderdeel van Smaakvolnh.nl te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Heb je interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kan jij je wenden tot info@smaakvolnh.nl en een aanvraag daartoe indienen.

Links naar andere sites
Deze website kan links bevatten naar andere websites. Houdt er rekening mee dat wanneer je klikt op een van die links, je deze site mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet van ons is. Deze sites kunnen onafhankelijk van ons informatie verzamelen over jou en wij raden je aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites (indien niet de onze, en / of beheerd door ons) te lezen, want hun privacy beleid kan afwijken van het onze. Is jouw content (deels) overgenomen op onze site en/of is jouw site gelinkt op onze site en heb je daar problemen mee, neem dan alstublieft contact met ons op en wij maken dit graag ongedaan.

Aansprakelijkheid
Smaakvolnh.nl doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. Smaakvolnh.nl accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten.

Jouw feedback is altijd welkom
Wij zijn blij met jouw opmerkingen en vragen over onze algemene voorwaarden, etc. of iets anders waarover je zou
willen praten. Stuur je vragen of suggesties per e-mail naar info@smaakvolnh.nl.

Smaakvolnh.nl alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.
© 2015 Smaakvolnh.nl – Alle rechten voorbehouden


Alle rechten voorbehouden. Smaakvol Noord-Holland ©